Konsulttjänster

Förstudier för införande av PLM system

 • Processkartläggning  - ”as is” läge
 • Processutveckling inom produkttutvecklingsområdet
 • Definiering av ”to-be” processer
 • ROI-analyser

Upphandling av IT-system (PLM system)

 • Rådgivning vid val av PLM system
 • Upprättande av förfrågningsunderlag för offerter (RFI, RFP, RFQ)
 • Utvärdering av leverantörssvar
 • Kontraktsutformning

Projektstyrning av IT-projekt (PLM)

 • Analysfas 
 • Definitionsfas
 • Implementationsfas
 • Roll-out fas
 • Förvaltningsfas

Product Life-cycle Management