Senseboard Sweden

Behöver ni

  • Förbättra lönsamheten i ert företag?
  • Förkorta ledtiderna i produktutvecklingen?
  • Minska risken för fel i produktionen?

Idag finns ett väl utvecklat IT-stöd för Product Life-cycle Management (PLM) i form av olika standardsystem. Vi hjälper er hitta en lösning som passar ert bolag och som kan effektivisera produktutvecklingsprocessen.

 

Läs mer...

Product Life-cycle Management